Du ser denne siden fordi

Vi forbereder oss for GDPR-loven som trer i kraft 25.mai 2018. Alle tjenester fra og med den datoen må være "GDPR-compliant".

Moodles kjerne skrives nå om for å støtte utvidede bekreftelser på at en godtar hvordan informasjonen brukes, slett meg-funksjonalitet og ikke minst dataportabilitet. Moodle HQ lager tilleggsmoduler som gjør Moodle versjoner 3.3.x og 3.4.x GDPR-compliant. Disse modulene vil være tilgjengelig fra mai. Moodle versjon 3.5 vil komme med full støtte for GDPR regler, og vil bli lansert i løpet av Mai. Eldre Moodle versjoner vil fra 25. mai være «ulovlige» og vi som leverandør risikerer å få bøter for å tilby tjenester som ikke tilfredsstiller kravene, samt at dere som systemeier ikke heller har lov til å tilby en slik tjeneste uten GDPR-støtte.

Som følge av de nye GDPR reglene er det også et krav at alle portaler må bruke SSL sertifikater for kryptering av trafikk mellom host, server og applikasjon. Vi har derfor flyttet din utviklingsportal til https://dev.kursportal.net/angerman. Fordelen for deg som kunde er at din utviklingsportal nå kjører med SSL sertifikat som vi hoster på domenet kursportal.net, det uten noen ekstra kostnader. Oppgraderingen av utviklingsportalen til en av ovennevnte versjoner må gjøres slik at portalen blir 100% GDPR-compliant.

Denne siden vil automatisk føre deg videre til din nye kursportal, https://dev.kursportal.net/angerman. Om du ønsker å navigere dit med en gang, trykk på knappen under.

Før med dit nå
Datatilsynet
Card image cap
Mer om GDPR

Les mer om de nye reglene på datatilsynets hjemmesider

Les mer